Zamówienie: ZOU-XII.271.106.2019.MC

Sygnatura zamówienia: ZOU-XII.271.106.2019.MC
Rodzaj zamówienia: usługi
Data wprowadzenia: 12 lipca 2019
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Miasto Poznań

Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu
plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
kontakt: parter, pok. 31, tel. 61878-52-31, fax. 61878-52-15
email: zou@um.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Wykonanie dokumentacji projektowej terenów sportowo - rekreacyjnych

Termin składania ofert/wniosków

22 lipca 2019 do godz. 09:45

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

12 lipca 2019

Ogłoszenie

SIWZ z załącznikami

Informacja z otwarcia ofert

Data: 2019-07-22

Załączniki

Wybór oferty najkorzystniejszej

Data: 2019-08-26

Załączniki

Postępowanie unieważniono

Data: 2019-08-01

Załączniki

Zawarcie umowy

Data: 2019-08-30

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Magdalena Chudyka
ostatnia zmiana w dniu 2019-07-12 12:53 - cz.II załącznik 4 (Wprowadzenie informacji)