Zamówienie: ZOU-XII.271.112.2019.EW

Sygnatura zamówienia: ZOU-XII.271.112.2019.EW
Rodzaj zamówienia: dostawy
Data wprowadzenia: 24 lipca 2019
Kwota postępowania: pow. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Urząd Miasta Poznania

Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu
plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
kontakt: parter, pok. 31, tel. 61878-52-31, fax. 61878-52-15
email: zou@um.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Dostawę samochodów oraz szkolenia w zakresie użytkowania środków trwałych w ramach realizacji projektu "Wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny i wysokospecjalistyczny sprzęt technologiczny na terenie MOF Poznania"

Termin składania ofert/wniosków

23 sierpnia 2019 do godz. 08:00

Data przekazania ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich:

19 lipca 2019

Ogłoszenie

Treść zapytań z wyjaśnieniami do SIWZ

SIWZ z załącznikami

Informacja z otwarcia ofert

Data: 2019-08-23

Załączniki

Wybór oferty najkorzystniejszej

Data: 2019-10-03

Załączniki

Zawarcie umowy

Data: 2019-11-06

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Emilia Wasielewska
ostatnia zmiana w dniu 2019-07-24 08:44 - publikacja dokumentu (Wprowadzenie informacji)