Zamówienie: ZOU-XII.271.114.2019.MM

Sygnatura zamówienia: ZOU-XII.271.114.2019.MM
Rodzaj zamówienia: usługi
Data wprowadzenia: 24 lipca 2019
Kwota postępowania: pow. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Miasto Poznań

Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu
plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
kontakt: parter, pok. 31, tel. 61878-52-31, fax. 61878-52-15
email: zou@um.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą kart SIM oraz telefonów i tabletów bez kart SIM.

Termin składania ofert/wniosków

6 września 2019 do godz. 08:00

Data przekazania ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich:

19 lipca 2019

Ogłoszenie

Treść zapytań z wyjaśnieniami do SIWZ

SIWZ z załącznikami

Informacja z otwarcia ofert

Data: 2019-09-06

Załączniki

Wybór oferty najkorzystniejszej

Data: 2019-10-16

Załączniki

Zawarcie umowy

Data: 2019-10-29

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Maciej Maciejczak
ostatnia zmiana w dniu 2019-11-27 10:12 - zamieszczenie-114_Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 27.11.2019r. (Wprowadzenie informacji)