Zamówienie: ZOU-XII.271.119.2019.MD

Sygnatura zamówienia: ZOU-XII.271.119.2019.MD
Rodzaj zamówienia: usługi
Data wprowadzenia: 9 sierpnia 2019
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Miasto Poznań

Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu
plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
kontakt: parter, pok. 31, tel. 61878-52-31, fax. 61878-52-15
email: zou@um.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Wycena nakładów budowlanych i nasadzeń roślinnych na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego Zjednoczeni w Poznaniu.

Termin składania ofert/wniosków

22 sierpnia 2019 do godz. 10:00

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

9 sierpnia 2019

Ogłoszenie

Treść zapytań z wyjaśnieniami do SIWZ

SIWZ z załącznikami

Informacja z otwarcia ofert

Data: 2019-08-22

Załączniki

Wybór oferty najkorzystniejszej

Data: 2019-09-13

Załączniki

Zawarcie umowy

Data: 2019-10-16

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Małgorzata Abramczyk
ostatnia zmiana w dniu 2019-08-09 14:41 - publikacja dokumentu (Wprowadzenie informacji)