Zamówienie: ZOU-XII.271.125.2019.MM

Sygnatura zamówienia: ZOU-XII.271.125.2019.MM
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Data wprowadzenia: 31 lipca 2019
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Miasto Poznań

Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu
plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
kontakt: parter, pok. 31, tel. 61878-52-31, fax. 61878-52-15
email: zou@um.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Prace remontowo-budowlane w siedzibach MOPR w Poznaniu.

Termin składania ofert/wniosków

19 sierpnia 2019 do godz. 10:00

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

31 lipca 2019

Ogłoszenie

SIWZ z załącznikami

Informacja z otwarcia ofert

Data: 2019-08-19

Załączniki

Wybór oferty najkorzystniejszej

Data: 2019-09-30

Załączniki

Zawarcie umowy

Data: 2019-10-08

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Maciej Maciejczak
ostatnia zmiana w dniu 2019-07-31 15:13 - zamieszczenie-INSTRUKCJA - otwieranie załączników spakowanych za pomocą programu WinRAR (Wprowadzenie informacji)