Zamówienie: ZOU-XII.271.132.2019.EW

Sygnatura zamówienia: ZOU-XII.271.132.2019.EW
Rodzaj zamówienia: usługi
Data wprowadzenia: 31 lipca 2019
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Urząd Miasta Poznania

Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu
plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
kontakt: parter, pok. 31, tel. 61878-52-31, fax. 61878-52-15
email: zou@um.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Wyprawka dla gzubka

Termin składania ofert/wniosków

26 sierpnia 2019 do godz. 10:00

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

31 lipca 2019

Ogłoszenie

Treść zapytań z wyjaśnieniami do SIWZ

SIWZ z załącznikami

Informacja z otwarcia ofert

Data: 2019-08-26

Załączniki

Postępowanie unieważniono

Data: 2019-09-20

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Emilia Wasielewska
ostatnia zmiana w dniu 2019-08-14 14:03 - publikacja dokumentu (Aktualizacja)