Zamówienie: ZOU-XII.271.133.2019.HS

Sygnatura zamówienia: ZOU-XII.271.133.2019.HS
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Data wprowadzenia: 6 sierpnia 2019
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Miasto Poznań

Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu
plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
kontakt: parter, pok. 31, tel. 61878-52-31, fax. 61878-52-15
email: zou@um.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Wykonanie prac remontowo-budowlanych w budynku Straży Miejskiej Miasta Poznania przy ul. Głogowskiej 26 w Poznaniu.

Termin składania ofert/wniosków

21 sierpnia 2019 do godz. 10:00

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

6 sierpnia 2019

Ogłoszenie

Treść zapytań z wyjaśnieniami do SIWZ

SIWZ z załącznikami

Informacja z otwarcia ofert

Data: 2019-08-21

Załączniki

Wybór oferty najkorzystniejszej

Data: 2019-08-29

Załączniki

Postępowanie unieważniono

Data: 2019-08-21

Załączniki

Zawarcie umowy

Data: 2019-09-23

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Henryk Słomiński
ostatnia zmiana w dniu 2019-08-06 09:44 - www (Wprowadzenie informacji)