Zamówienie: ZOU-XII.271.135.2019.AS

Sygnatura zamówienia: ZOU-XII.271.135.2019.AS
Rodzaj zamówienia: usługi
Data wprowadzenia: 9 sierpnia 2019
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Miasto Poznań

Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu
plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
kontakt: parter, pok. 31, tel. 61878-52-31, fax. 61878-52-15
email: zou@um.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Stałe utrzymanie czystości na terenach nadwarciańskich

Termin składania ofert/wniosków

23 sierpnia 2019 do godz. 11:00

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

9 sierpnia 2019

Ogłoszenie

Treść zapytań z wyjaśnieniami do SIWZ

SIWZ z załącznikami

Informacja z otwarcia ofert

Data: 2019-08-23

Załączniki

Wybór oferty najkorzystniejszej

Data: 2019-08-29

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Agata Skrobot
ostatnia zmiana w dniu 2019-08-16 15:18 - publikacja dokumentu (Aktualizacja)