Zamówienie: ZOU-XII.271.137.2018.MA

Sygnatura zamówienia: ZOU-XII.271.137.2018.MA
Rodzaj zamówienia: usługi
Data wprowadzenia: 14 sierpnia 2018
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: konkurs

Miasto Poznań

Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu
plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
kontakt: parter, pok. 31, tel. 61878-52-31, fax. 61878-52-15
email: zou@um.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Konkurs na pomnik upamiętniający wypędzenia Wielkopolan w czasie II wojny światowej

Termin składania ofert/wniosków

10 września 2018 do godz. 15:00

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

14 sierpnia 2018

Ogłoszenie

Treść zapytań z wyjaśnieniami do SIWZ

SIWZ z załącznikami

Modyfikacje treści SIWZ

Wybór oferty najkorzystniejszej

Data: 2018-11-15

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Małgorzata Abramczyk
ostatnia zmiana w dniu 2018-10-22 16:24 - publikacja dokumentu (Wprowadzenie informacji)