Zamówienie: ZOU-XII.271.139.2019.MA

Sygnatura zamówienia: ZOU-XII.271.139.2019.MA
Rodzaj zamówienia: dostawy
Data wprowadzenia: 5 sierpnia 2019
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Miasto Poznań

Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu
plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
kontakt: parter, pok. 31, tel. 61878-52-31, fax. 61878-52-15
email: zou@um.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Wynajem długoterminowy 4 samochodów osobowych z silnikiem benzynowym

Termin składania ofert/wniosków

20 sierpnia 2019 do godz. 10:00

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

5 sierpnia 2019

Ogłoszenie

Treść zapytań z wyjaśnieniami do SIWZ

SIWZ z załącznikami

Modyfikacje treści SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Data: 2019-08-20

Załączniki

Postępowanie unieważniono

Data: 2019-08-20

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Małgorzata Abramczyk
ostatnia zmiana w dniu 2019-08-20 13:32 - publikacja dokumentu (Wprowadzenie informacji)