Zamówienie: ZOU-XII.271.14.2019.EW

Sygnatura zamówienia: ZOU-XII.271.14.2019.EW
Rodzaj zamówienia: usługi
Data wprowadzenia: 31 stycznia 2019
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Miasto Poznań

Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu
plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
kontakt: parter, pok. 31, tel. 61878-52-31, fax. 61878-52-15
email: zou@um.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Kredyty krótkoterminowe

Termin składania ofert/wniosków

4 marca 2019 do godz. 10:00

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

31 stycznia 2019

Ogłoszenie

Treść zapytań z wyjaśnieniami do SIWZ

SIWZ z załącznikami

Informacja z otwarcia ofert

Data: 2019-03-04

Załączniki

Wybór oferty najkorzystniejszej

Data: 2019-03-18

Załączniki

Zawarcie umowy

Data: 2019-03-26

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Emilia Wasielewska
ostatnia zmiana w dniu 2019-02-13 14:09 - Publikacja dokumentu (Aktualizacja)