Zamówienie: ZOU-XII.271.140.2019.LJ

Sygnatura zamówienia: ZOU-XII.271.140.2019.LJ
Rodzaj zamówienia: usługi
Data wprowadzenia: 13 sierpnia 2019
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Miasto Poznań

Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu
plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
kontakt: parter, pok. 31, tel. 61878-52-31, fax. 61878-52-15
email: zou@um.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Opracowanie dokumentacji projektowej remontu elewacji wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

Termin składania ofert/wniosków

26 sierpnia 2019 do godz. 10:00

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

13 sierpnia 2019

Ogłoszenie

Treść zapytań z wyjaśnieniami do SIWZ

SIWZ z załącznikami

Informacja z otwarcia ofert

Data: 2019-08-26

Załączniki

Wybór oferty najkorzystniejszej

Data: 2019-09-13

Załączniki

Zawarcie umowy

Data: 2019-09-24

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Liliana Janiak
ostatnia zmiana w dniu 2019-08-13 14:21 - Instrukcja - otwieranie załaczników spakowanych za pomocą programu WinRAR (Wprowadzenie informacji)