Zamówienie: ZOU-XII.271.142.2019.HS

Sygnatura zamówienia: ZOU-XII.271.142.2019.HS
Rodzaj zamówienia: dostawy
Data wprowadzenia: 13 sierpnia 2019
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Miasto Poznań

Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu
plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
kontakt: parter, pok. 31, tel. 61878-52-31, fax. 61878-52-15
email: zou@um.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Dostawa oraz instalacja mebli w ramach realizacji projektu "Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu".

Termin składania ofert/wniosków

23 sierpnia 2019 do godz. 10:00

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

13 sierpnia 2019

Ogłoszenie

SIWZ z załącznikami

Informacja z otwarcia ofert

Data: 2019-08-23

Załączniki

Wybór oferty najkorzystniejszej

Data: 2019-09-13

Załączniki

Zawarcie umowy

Data: 2019-10-18

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Henryk Słomiński
ostatnia zmiana w dniu 2019-08-13 13:28 - www (Wprowadzenie informacji)