Zamówienie: ZOU-XII.271.145.2019.MA

Sygnatura zamówienia: ZOU-XII.271.145.2019.MA
Rodzaj zamówienia: dostawy
Data wprowadzenia: 26 sierpnia 2019
Kwota postępowania: pow. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Miasto Poznań

Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu
plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
kontakt: parter, pok. 31, tel. 61878-52-31, fax. 61878-52-15
email: zou@um.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Kompleksowa dostawa paliwa gazowego

Termin składania ofert/wniosków

26 września 2019 do godz. 08:00

Data przekazania ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich:

21 sierpnia 2019

Ogłoszenie

Treść zapytań z wyjaśnieniami do SIWZ

SIWZ z załącznikami

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Małgorzata Abramczyk
ostatnia zmiana w dniu 2019-08-26 10:38 - publikacja dokumentu (Wprowadzenie informacji)