Zamówienie: ZOU-XII.271.15.2019.AS

Sygnatura zamówienia: ZOU-XII.271.15.2019.AS
Rodzaj zamówienia: dostawy
Data wprowadzenia: 12 lutego 2019
Kwota postępowania: pow. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Miasto Poznań

Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu
plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
kontakt: parter, pok. 31, tel. 61878-52-31, fax. 61878-52-15
email: zou@um.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Dostawa mebli, komputerów, pomocy dydaktycznych i innych, w zakresie

doposażenia Szkolnych Punktów Informacji i Kariery w 19 szkołach branżowych I stopnia i technikach na terenie Miasta Poznania

Termin składania ofert/wniosków

25 marca 2019 do godz. 08:00

Data przekazania ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich:

12 lutego 2019

Ogłoszenie

Treść zapytań z wyjaśnieniami do SIWZ

SIWZ z załącznikami

Informacja z otwarcia ofert

Data: 2019-03-25

Załączniki

Wybór oferty najkorzystniejszej

Data: 2019-05-21

Załączniki

Wybór oferty najkorzystniejszej

Data: 2019-05-30

Załączniki

Wybór oferty najkorzystniejszej

Data: 2019-06-06

Załączniki

Postępowanie unieważniono

Data: 2019-07-03

Załączniki

Zawarcie umowy

Data: 2019-07-08

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Agata Skrobot
ostatnia zmiana w dniu 2019-07-08 12:43 - publikacja dokumentu (Wprowadzenie informacji)