Zamówienie: ZOU-XII.271.154.2019.MM

Sygnatura zamówienia: ZOU-XII.271.154.2019.MM
Rodzaj zamówienia: dostawy
Data wprowadzenia: 10 września 2019
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Miasto Poznań

Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu
plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
kontakt: parter, pok. 31, tel. 61878-52-31, fax. 61878-52-15
email: zou@um.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Dostawa oprogramowania do sterowania ekspozycją wraz z jego wdrożeniem.

Termin składania ofert/wniosków

24 września 2019 do godz. 11:00

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

10 września 2019

Ogłoszenie

Treść zapytań z wyjaśnieniami do SIWZ

SIWZ z załącznikami

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Maciej Maciejczak
ostatnia zmiana w dniu 2019-09-17 11:03 - zmiana daty składania ofert (Aktualizacja)