Zamówienie: ZOU-XII.271.157.2019.LJ

Sygnatura zamówienia: ZOU-XII.271.157.2019.LJ
Rodzaj zamówienia: dostawy
Data wprowadzenia: 10 września 2019
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Miasto Poznań

Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu
plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
kontakt: parter, pok. 31, tel. 61878-52-31, fax. 61878-52-15
email: zou@um.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Dostawa  licencji oprogramowania Microsoft Office

Termin składania ofert/wniosków

20 września 2019 do godz. 10:00

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

10 września 2019

Ogłoszenie

Treść zapytań z wyjaśnieniami do SIWZ

SIWZ z załącznikami

Informacja z otwarcia ofert

Data: 2019-09-20

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Liliana Janiak
ostatnia zmiana w dniu 2019-09-10 15:21 - Wprowadzenie ZOU-XII.271.157.2019.LJ (Aktualizacja)