Zamówienie: ZOU-XII.271.159.2018.JW

Sygnatura zamówienia: ZOU-XII.271.159.2018.JW
Rodzaj zamówienia: dostawy
Data wprowadzenia: 4 października 2018
Kwota postępowania: pow. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Urząd Miasta Poznania

Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu
plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
kontakt: parter, pok. 31, tel. 61878-52-31, fax. 61878-52-15
email: zou@um.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Dostawa wyposażenia oraz szkolenia w zakresie użytkowania środków trwałych przeznaczonych do kształcenia zawodowego

Termin składania ofert/wniosków

14 listopada 2018 do godz. 11:00

Data przekazania ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich:

1 października 2018

Ogłoszenie

Informacja z otwarcia ofert

Data: 2018-11-14

Załączniki

Postępowanie unieważniono

Data: 2018-11-30

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Julia Wiśniewska
ostatnia zmiana w dniu 2018-10-29 12:20 - Zmiana terminu składania ofert (Aktualizacja)