Zamówienie: ZOU-XII.271.159.2019.HS

Sygnatura zamówienia: ZOU-XII.271.159.2019.HS
Rodzaj zamówienia: usługi
Data wprowadzenia: 10 września 2019
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Miasto Poznań

Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu
plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
kontakt: parter, pok. 31, tel. 61878-52-31, fax. 61878-52-15
email: zou@um.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Wykupienie usług wsparcia technicznego dla oprogramowania firmy IBM.

Termin składania ofert/wniosków

18 września 2019 do godz. 10:00

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

10 września 2019

Ogłoszenie

SIWZ z załącznikami

Informacja z otwarcia ofert

Data: 2019-09-18

Załączniki

Postępowanie unieważniono

Data: 2019-09-18

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Henryk Słomiński
ostatnia zmiana w dniu 2019-09-10 15:19 - www (Wprowadzenie informacji)