Zamówienie: ZOU-XII.271.160.2019.MC

Sygnatura zamówienia: ZOU-XII.271.160.2019.MC
Rodzaj zamówienia: dostawy
Data wprowadzenia: 13 września 2019
Kwota postępowania: pow. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Miasto Poznań

Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu
plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
kontakt: parter, pok. 31, tel. 61878-52-31, fax. 61878-52-15
email: zou@um.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Dostawa i montaż doposażenia pracowni.

Zamówienie zostało podzielone na dwie części:

część I: dostawa i montaż mebli

część II: dostawa białych tablic z akcesoriami  biurowymi

Termin składania ofert/wniosków

16 października 2019 do godz. 08:00

Data przekazania ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich:

10 września 2019

Ogłoszenie

SIWZ z załącznikami

Informacja z otwarcia ofert

Data: 2019-10-16

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Liliana Janiak
ostatnia zmiana w dniu 2019-09-13 12:00 - g (Aktualizacja)