Zamówienie: ZOU-XII.271.161.2018.JW

Sygnatura zamówienia: ZOU-XII.271.161.2018.JW
Rodzaj zamówienia: dostawy
Data wprowadzenia: 11 października 2018
Kwota postępowania: pow. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Urząd Miasta Poznania

Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu
plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
kontakt: parter, pok. 31, tel. 61878-52-31, fax. 61878-52-15
email: zou@um.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Dostawa mebli, mebli na wymiar oraz sprzętu AGD wraz z montażem.

(Uwaga! Nowe formularze cenowe. Modyfikacja z dnia 07.11.2018r.)

Termin składania ofert/wniosków

23 listopada 2018 do godz. 11:00

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

11 października 2018

Data przekazania ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich:

8 października 2018

Ogłoszenie

Informacja z otwarcia ofert

Data: 2018-11-23

Załączniki

Wybór oferty najkorzystniejszej

Data: 2018-12-14

Załączniki

Zawarcie umowy

Data: 2018-12-27

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Julia Wiśniewska
ostatnia zmiana w dniu 2018-11-07 13:23 - Opis - zmiana (Aktualizacja)