Zamówienie: ZOU-XII.271.162.2018.LS

Sygnatura zamówienia: ZOU-XII.271.162.2018.LS
Rodzaj zamówienia: dostawy
Data wprowadzenia: 5 października 2018
Kwota postępowania: pow. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Urząd Miasta Poznania

Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu
plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
kontakt: parter, pok. 31, tel. 61878-52-31, fax. 61878-52-15
email: zou@um.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Dostawa, konfiguracja oraz szkolenia w zakresie użytkowania środków trwałych przeznaczonych do kształcenia zawodowego dla szkoły - szczegóły w załączniku nr 1   -  w ramach projektu "Wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny  i wysokospecjalistyczny sprzęt technologiczny na terenie MOF Poznania".

Termin składania ofert/wniosków

14 listopada 2018 do godz. 10:00

Data przekazania ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich:

2 października 2018

Ogłoszenie

Informacja z otwarcia ofert

Data: 2018-11-14

Załączniki

Postępowanie unieważniono

Data: 2018-12-19

Załączniki

Postępowanie unieważniono

Data: 2018-12-28

Załączniki

Postępowanie unieważniono

Data: 2019-01-11

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Magdalena Chudyka
ostatnia zmiana w dniu 2018-11-20 15:17 - . (Aktualizacja)