Zamówienie: ZOU-XII.271.167.2019.LJ

Sygnatura zamówienia: ZOU-XII.271.167.2019.LJ
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Data wprowadzenia: 3 października 2019
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Miasto Poznań

Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu
plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
kontakt: parter, pok. 31, tel. 61878-52-31, fax. 61878-52-15
email: zou@um.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Modernizacja toalet w budynku Urzędu Miasta Poznania

Termin składania ofert/wniosków

18 października 2019 do godz. 10:00

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

3 października 2019

Ogłoszenie

SIWZ z załącznikami

Modyfikacje treści SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Data: 2019-10-18

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Liliana Janiak
ostatnia zmiana w dniu 2019-10-03 14:19 - Załącznik nr 1 do wzoru umowy - Program funkcjonalno-użytkowy (Wprowadzenie informacji)