Zamówienie: ZOU-XII.271.168.2017.HS

Sygnatura zamówienia: ZOU-XII.271.168.2017.HS
Rodzaj zamówienia: usługi
Data wprowadzenia: 12 grudnia 2017
Kwota postępowania: pow. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Miasto Poznań

Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu
plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
kontakt: parter, pok. 31, tel. 61878-52-31, fax. 61878-52-15
email: zou@um.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Interwencyjne porządkowaniu powierzchni nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, podzielonych na dwa  rejony obejmujące następujące dzielnice: 

1- Rejon Wilda

2- Rejon Stare Miasto

Termin składania ofert/wniosków

26 stycznia 2018 do godz. 10:00

Data przekazania ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich:

7 grudnia 2017

Ogłoszenie

Wybór oferty najkorzystniejszej

Data: 2018-02-14

Załączniki

Wybór oferty najkorzystniejszej

Data: 2018-03-01

Załączniki

Zawarcie umowy

Data: 2018-03-06

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Henryk Słomiński
ostatnia zmiana w dniu 2018-01-11 11:36 - www (Aktualizacja)