Zamówienie: ZOU-XII.271.175.2019.HS

Sygnatura zamówienia: ZOU-XII.271.175.2019.HS
Rodzaj zamówienia: dostawy
Data wprowadzenia: 5 listopada 2019
Kwota postępowania: pow. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Urząd Miasta Poznania

Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu
plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
kontakt: parter, pok. 31, tel. 61878-52-31, fax. 61878-52-15
email: zou@um.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Sprzedaż, dostawa montaż wyposażenia przeznaczonego do kształcenia zawodowego dla w Technikum Energetycznego w Zespole Szkół Elektrycznych nr 1 w Poznaniu,
61-594 Poznań ul. Dąbrowskiego 163 w ramach projektu "Wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny i wysokospecjalistyczny sprzęt technologiczny na terenie MOF Poznania".

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do umowy.

Termin składania ofert/wniosków

16 grudnia 2019 do godz. 08:00

Data przekazania ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich:

31 października 2019

Ogłoszenie

Przedłużenie terminu składania ofert

Treść zapytań z wyjaśnieniami do SIWZ

SIWZ z załącznikami

Modyfikacje treści SIWZ

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Henryk Słomiński
ostatnia zmiana w dniu 2019-11-28 13:27 - www (Aktualizacja)