Zamówienie: ZOU-XII.271.180.2017.MK

Sygnatura zamówienia: ZOU-XII.271.180.2017.MK
Rodzaj zamówienia: dostawy
Data wprowadzenia: 21 grudnia 2017
Kwota postępowania: pow. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Urząd Miasta Poznania

Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu
plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
kontakt: parter, pok. 31, tel. 61878-52-31, fax. 61878-52-15
email: zou@um.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Dostawy foteli obrotowych

Termin składania ofert/wniosków

29 stycznia 2018 do godz. 10:00

Data przekazania ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich:

19 grudnia 2017

Ogłoszenie

Informacja z otwarcia ofert

Data: 2018-01-29

Załączniki

Wybór oferty najkorzystniejszej

Data: 2018-03-16

Załączniki

Zawarcie umowy

Data: 2018-03-27

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Magda Krawczyk
ostatnia zmiana w dniu 2017-12-21 10:18 - publikacja ogłoszenia o zamówieniu (Wprowadzenie informacji)