Zamówienie: ZOU-XII.271.181.2018.MC

Sygnatura zamówienia: ZOU-XII.271.181.2018.MC
Rodzaj zamówienia: usługi
Data wprowadzenia: 16 października 2018
Kwota postępowania: pow. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Miasto Poznań

Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu
plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
kontakt: parter, pok. 31, tel. 61878-52-31, fax. 61878-52-15
email: zou@um.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Wykonanie projektu ścieżki pieszo-rowerowej Wartostrada wraz z oświetleniem, monitoringiem wizyjnym ischodami na cyplu po północnej stronie Mostu Chrobrego w Poznaniu

Termin składania ofert/wniosków

20 listopada 2018 do godz. 09:45

Data przekazania ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich:

11 października 2018

Ogłoszenie

Informacja z otwarcia ofert

Data: 2018-11-20

Załączniki

Wybór oferty najkorzystniejszej

Data: 2019-01-04

Załączniki

Zawarcie umowy

Data: 2019-02-15

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Magdalena Chudyka
ostatnia zmiana w dniu 2018-10-16 09:24 - Załącznik nr 2 do OPZ - Zdjęcia terenu 6 (Wprowadzenie informacji)