Zamówienie: ZOU-XII.271.183.2017.MK

Sygnatura zamówienia: ZOU-XII.271.183.2017.MK
Rodzaj zamówienia: usługi
Data wprowadzenia: 29 grudnia 2017
Kwota postępowania: pow. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: zamówienie na usługi społeczne

Urząd Miasta Poznania

Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu
plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
kontakt: parter, pok. 31, tel. 61878-52-31, fax. 61878-52-15
email: zou@um.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Usługi edukacyjne dla nauczycieli i uczniów.

Termin składania ofert/wniosków

19 stycznia 2018 do godz. 10:00

Data przekazania ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich:

27 grudnia 2017

Ogłoszenie

Informacja z otwarcia ofert

Data: 2018-01-19

Załączniki

Wybór oferty najkorzystniejszej

Data: 2018-02-13

Załączniki

Zawarcie umowy

Data: 2018-03-13

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Magda Krawczyk
ostatnia zmiana w dniu 2018-01-15 15:52 - poprawa błędu (Aktualizacja)