Zamówienie: ZOU-XII.271.187.2018.MC

Sygnatura zamówienia: ZOU-XII.271.187.2018.MC
Rodzaj zamówienia: usługi
Data wprowadzenia: 31 października 2018
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Miasto Poznań

Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu
plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
kontakt: parter, pok. 31, tel. 61878-52-31, fax. 61878-52-15
email: zou@um.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Analiza możliwości realizacji inwestycji - budowa parkingu podziemnego pod al. Marcinkowskiego na odcinku od ul. Solnej do ul. Lewandowskiej

Termin składania ofert/wniosków

14 listopada 2018 do godz. 09:45

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

31 października 2018

Ogłoszenie

Informacja z otwarcia ofert

Data: 2018-11-14

Załączniki

Wybór oferty najkorzystniejszej

Data: 2018-11-30

Załączniki

Zawarcie umowy

Data: 2018-12-12

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Magdalena Chudyka
ostatnia zmiana w dniu 2018-10-31 11:31 - 187 SIWZ (Wprowadzenie informacji)