Zamówienie: ZOU-XII.271.192.2019.MC

Sygnatura zamówienia: ZOU-XII.271.192.2019.MC
Rodzaj zamówienia: usługi
Data wprowadzenia: 4 listopada 2019
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Miasto Poznań

Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu
plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
kontakt: parter, pok. 31, tel. 61878-52-31, fax. 61878-52-15
email: zou@um.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Dowożenie uczniów niepełnosprawnych Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży

Termin składania ofert/wniosków

13 listopada 2019 do godz. 09:45

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

4 listopada 2019

Ogłoszenie

SIWZ z załącznikami

Informacja z otwarcia ofert

Data: 2019-11-13

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Magdalena Chudyka
ostatnia zmiana w dniu 2019-11-04 14:09 - Załącznik nr 9 do SIWZ - Wzór umowy (Wprowadzenie informacji)