Zamówienie: ZOU-XII.271.194.2018.AS

Sygnatura zamówienia: ZOU-XII.271.194.2018.AS
Rodzaj zamówienia: usługi
Data wprowadzenia: 3 grudnia 2018
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Miasto Poznań

Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu
plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
kontakt: parter, pok. 31, tel. 61878-52-31, fax. 61878-52-15
email: zou@um.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej odtworzenia systemu melioracyjnego w dolinie rowu Gł - 1 (Głuszec).

Termin składania ofert/wniosków

11 grudnia 2018 do godz. 10:00

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

3 grudnia 2018

Ogłoszenie

Informacja z otwarcia ofert

Data: 2018-12-11

Załączniki

Wybór oferty najkorzystniejszej

Data: 2018-12-18

Załączniki

Zawarcie umowy

Data: 2018-12-21

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Agata Skrobot
ostatnia zmiana w dniu 2018-12-03 13:21 - publikacja dokumentu (Wprowadzenie informacji)