Zamówienie: ZOU-XII.271.197.2019.HS

Sygnatura zamówienia: ZOU-XII.271.197.2019.HS
Rodzaj zamówienia: usługi
Data wprowadzenia: 4 listopada 2019
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Miasto Poznań

Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu
plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
kontakt: parter, pok. 31, tel. 61878-52-31, fax. 61878-52-15
email: zou@um.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Wykonanie, sprzedaż i dostarczenie Zamawiającemu materiałów z nadrukiem, zwanych dalej "materiałami", zgodnie ze wzorami określonymi w Załączniku nr 2 do umowy.

Opis warunków realizacji zamówienia zawarty został w umowie stanowiącej załącznik nr 7 do SIWZ.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości dostaw materiałów z zachowaniem cen jednostkowych.

Zamawiający zobowiązuje się do zrealizowania przedmiotu umowy w co najmniej
80 % wartości umowy.

Termin składania ofert/wniosków

15 listopada 2019 do godz. 10:00

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

4 listopada 2019

Ogłoszenie

SIWZ z załącznikami

Informacja z otwarcia ofert

Data: 2019-11-15

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Henryk Słomiński
ostatnia zmiana w dniu 2019-11-04 11:32 - www (Wprowadzenie informacji)