Zamówienie: ZOU-XII.271.198.2018.EW

Sygnatura zamówienia: ZOU-XII.271.198.2018.EW
Rodzaj zamówienia: usługi
Data wprowadzenia: 27 listopada 2018
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Miasto Poznań

Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu
plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
kontakt: parter, pok. 31, tel. 61878-52-31, fax. 61878-52-15
email: zou@um.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Usługa mycia okien, żaluzji i fasady w budynkach Urzędu Miasta Poznania

Termin składania ofert/wniosków

10 grudnia 2018 do godz. 12:00

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

30 listopada 2018

Ogłoszenie

Informacja z otwarcia ofert

Data: 2018-12-10

Załączniki

Wybór oferty najkorzystniejszej

Data: 2019-01-08

Załączniki

Wybór oferty najkorzystniejszej

Data: 2019-01-21

Załączniki

Wybór oferty najkorzystniejszej

Data: 2019-01-30

Załączniki

Zawarcie umowy

Data: 2019-02-08

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Emilia Wasielewska
ostatnia zmiana w dniu 2019-02-20 13:32 - Publikacja dokumentu (Wprowadzenie informacji)