Zamówienie: ZOU-XII.271.199.2018.JW

Sygnatura zamówienia: ZOU-XII.271.199.2018.JW
Rodzaj zamówienia: usługi
Data wprowadzenia: 6 grudnia 2018
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Urząd Miasta Poznania

Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu
plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
kontakt: parter, pok. 31, tel. 61878-52-31, fax. 61878-52-15
email: zou@um.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Przygotowanie, wydawanie oraz dostarczanie gorących posiłków klientom MOPR

Zamówienie na usługi społeczne na podstawie art. 138o ustawy, o wartości poniżej 750 000 euro.

Termin składania ofert/wniosków

14 grudnia 2018 do godz. 11:00

Ogłoszenie

Informacja z otwarcia ofert

Data: 2018-12-14

Załączniki

Wybór oferty najkorzystniejszej

Data: 2018-12-20

Załączniki

Zawarcie umowy

Data: 2018-12-18

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Julia Wiśniewska
ostatnia zmiana w dniu 2018-12-06 15:08 - załącznik nr 1 do umowy na część II (Wprowadzenie informacji)