Zamówienie: ZOU-XII.271.199.2019.MD

Sygnatura zamówienia: ZOU-XII.271.199.2019.MD
Rodzaj zamówienia: dostawy
Data wprowadzenia: 31 października 2019
Kwota postępowania: pow. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Miasto Poznań

Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu
plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
kontakt: parter, pok. 31, tel. 61878-52-31, fax. 61878-52-15
email: zou@um.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Dostawa licencji oprogramowania Microsoft Office.

Termin składania ofert/wniosków

13 listopada 2019 do godz. 08:00

Data przekazania ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich:

28 października 2019

Ogłoszenie

SIWZ z załącznikami

Informacja z otwarcia ofert

Data: 2019-11-13

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Martyna Drygiel
ostatnia zmiana w dniu 2019-10-30 14:38 - publikacja dokumentu (Aktualizacja)