Zamówienie: ZOU-XII.271.2.2019.HS

Sygnatura zamówienia: ZOU-XII.271.2.2019.HS
Rodzaj zamówienia: dostawy
Data wprowadzenia: 14 stycznia 2019
Kwota postępowania: pow. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Miasto Poznań

Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu
plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
kontakt: parter, pok. 31, tel. 61878-52-31, fax. 61878-52-15
email: zou@um.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Dostawa do siedziby Urzędu Miasta Poznania 300 zestawów komputerowych klasy PC, fabrycznie nowych, nieużywanych, o parametrach określonych w załącznikach nr 1a (dla części 1) i 1b (dla części 2) do wzoru umowy.

Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części: Część 1: Dostawa 150 zestawów komputerowych klasy PC; Część 2: Dostawa 150 zestawów komputerowych klasy PC.

Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części.

Wymagane jest zapewnienie minimum 60 miesięcznego okresu gwarancji producenta i sprzedającego na dostarczony sprzęt.

Termin składania ofert/wniosków

26 lutego 2019 do godz. 10:00

Data przekazania ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich:

10 stycznia 2019

Ogłoszenie

Przedłużenie terminu składania ofert

Treść zapytań z wyjaśnieniami do SIWZ

SIWZ z załącznikami

Modyfikacje treści SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Data: 2019-02-26

Załączniki

Wybór oferty najkorzystniejszej

Data: 2019-04-19

Załączniki

Zawarcie umowy

Data: 2019-05-23

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Henryk Słomiński
ostatnia zmiana w dniu 2019-02-07 09:35 - www (Aktualizacja)