Zamówienie: ZOU-XII.271.200.2018.MM

Sygnatura zamówienia: ZOU-XII.271.200.2018.MM
Rodzaj zamówienia: dostawy
Data wprowadzenia: 6 grudnia 2018
Kwota postępowania: pow. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Miasto Poznań

Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu
plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
kontakt: parter, pok. 31, tel. 61878-52-31, fax. 61878-52-15
email: zou@um.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Dostawa i instalacja wyposażenia klimatyzacyjnego w ramach realizacji projektu "Wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny i wysokospecjalistyczny sprzęt technologiczny na terenie MOF Poznania".

Termin składania ofert/wniosków

9 stycznia 2019 do godz. 07:30

Data przekazania ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich:

4 grudnia 2018

Ogłoszenie

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Maciej Maciejczak
ostatnia zmiana w dniu 2018-12-06 15:32 - zamieszczenie-KluczPub_Oferta_PostepowanieID_ca23160a-6ac7-4f35-82f0-046589358b0c (Wprowadzenie informacji)