Zamówienie: ZOU-XII.271.200.2019.AS

Sygnatura zamówienia: ZOU-XII.271.200.2019.AS
Rodzaj zamówienia: usługi
Data wprowadzenia: 30 października 2019
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Miasto Poznań

Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu
plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
kontakt: parter, pok. 31, tel. 61878-52-31, fax. 61878-52-15
email: zou@um.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

  

Przygotowanie i realizacja programu promującego Poznań jako miejsca sprzyjającego prowadzeniu działalności gospodarczej i wspierającego jej zakładanie

Termin składania ofert/wniosków

14 listopada 2019 do godz. 10:00

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

30 października 2019

Ogłoszenie

SIWZ z załącznikami

Informacja z otwarcia ofert

Data: 2019-11-14

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Agata Skrobot
ostatnia zmiana w dniu 2019-10-30 15:12 - publikacja dokumentu (Wprowadzenie informacji)