Zamówienie: ZOU-XII.271.202.2019.EW

Sygnatura zamówienia: ZOU-XII.271.202.2019.EW
Rodzaj zamówienia: dostawy
Data wprowadzenia: 7 listopada 2019
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Miasto Poznań

Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu
plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
kontakt: parter, pok. 31, tel. 61878-52-31, fax. 61878-52-15
email: zou@um.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Rozbudowa systemu kontroli dostępu (SKD) oraz modernizację systemu telewizji dozorowej (CCTV) w budynkach Urzędu Miasta Poznania

Termin składania ofert/wniosków

15 listopada 2019 do godz. 11:00

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

7 listopada 2019

Ogłoszenie

SIWZ z załącznikami

Informacja z otwarcia ofert

Data: 2019-11-15

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Agata Skrobot
ostatnia zmiana w dniu 2019-11-07 09:59 - publikacja dokumentu (Wprowadzenie informacji)