Zamówienie: ZOU-XII.271.203.2018.MC

Sygnatura zamówienia: ZOU-XII.271.203.2018.MC
Rodzaj zamówienia: dostawy
Data wprowadzenia: 11 grudnia 2018
Kwota postępowania: pow. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Miasto Poznań

Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu
plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
kontakt: parter, pok. 31, tel. 61878-52-31, fax. 61878-52-15
email: zou@um.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Dostawa monitorów i projektorów wraz z wykonaniem prac demontażowych, montażowych oraz konfiguracją elementów wyposażenia ekspozycji stałej Bramy Poznania

Termin składania ofert/wniosków

1 lutego 2019 do godz. 07:30

Data przekazania ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich:

7 grudnia 2018

Ogłoszenie

SIWZ z załącznikami

Modyfikacje treści SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Data: 2019-02-01

Załączniki

Postępowanie unieważniono

Data: 2019-02-19

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Julia Wiśniewska
ostatnia zmiana w dniu 2019-01-16 15:03 - Opis - zmiana (Aktualizacja)