Zamówienie: ZOU-XII.271.206.2018.EW

Sygnatura zamówienia: ZOU-XII.271.206.2018.EW
Rodzaj zamówienia: dostawy
Data wprowadzenia: 6 grudnia 2018
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Miasto Poznań

Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu
plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
kontakt: parter, pok. 31, tel. 61878-52-31, fax. 61878-52-15
email: zou@um.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Modernizacja, przebudowa i rozbudowa Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania

Termin składania ofert/wniosków

18 grudnia 2018 do godz. 10:00

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

6 grudnia 2018

Ogłoszenie

Informacja z otwarcia ofert

Data: 2018-12-18

Załączniki

Zawarcie umowy

Data: 2019-02-14

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Emilia Wasielewska
ostatnia zmiana w dniu 2019-02-14 15:32 - Publikacja dokumentu (Wprowadzenie informacji)