Zamówienie: ZOU-XII.271.207.2019.HS

Sygnatura zamówienia: ZOU-XII.271.207.2019.HS
Rodzaj zamówienia: usługi
Data wprowadzenia: 22 listopada 2019
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Miasto Poznań

Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu
plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
kontakt: parter, pok. 31, tel. 61878-52-31, fax. 61878-52-15
email: zou@um.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

a)    Dostarczenie licencji niezbędnych do aktualizacji oprogramowania zarządzającego systemem monitoringu miasta Poznania do najnowszej wersji, zapewniających wsparcie producenta systemu do dnia 13 lutego 2022 roku.

b)    Opracowanie dokumentacji wykonawczej zawierającej harmonogram i procedurę wykonywania prac aktualizacji oprogramowania oraz wymiany stanowisk operatorskich.

c)    Dostawę, konfigurację i instalację fabrycznie nowych stanowisk operatorskich.

d)    Aktualizację serwerów DNS oraz serwerów aktualizacji usług Microsoft i ESET.

e)    Aktualizację serwerów zarządzających systemem monitoringu wizyjnego
do najnowszej wersji.

f)     Aktualizację oprogramowania klienta systemu monitoringu miejskiego
na dostarczanych i obecnie funkcjonujących stacjach operatorskich.

g)    Przeprowadzenie uzupełniających szkoleń personelu technicznego Zamawiającego
z zakresu wprowadzonych zmian.

h)    Wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz przygotowanie instrukcji techniczno-eksploatacyjnych w zakresie określonym w Opisie przedmiotu zamówienia.

i)      Zamawiający wymaga udzielenia minimum 24 miesięcy gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w umowie stanowiącej załącznik
nr 7 do SIWZ i w załączniku nr 1 do wzoru umowy - Opis Przedmiotu Zamówienia.

   

    Miejsce wykonywania zamówienia - miasto Poznań - centra oglądu systemu monitoringu oraz węzły teletransmisyjne WZKiB zlokalizowane na terenie miasta Poznania.

Termin składania ofert/wniosków

17 grudnia 2019 do godz. 10:00

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

22 listopada 2019

Ogłoszenie

Treść zapytań z wyjaśnieniami do SIWZ

SIWZ z załącznikami

Modyfikacje treści SIWZ

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Henryk Słomiński
ostatnia zmiana w dniu 2019-12-06 15:24 - www (Aktualizacja)