Zamówienie: ZOU-XII.271.208.2018.JW

Sygnatura zamówienia: ZOU-XII.271.208.2018.JW
Rodzaj zamówienia: dostawy
Data wprowadzenia: 15 grudnia 2018
Kwota postępowania: pow. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Urząd Miasta Poznania

Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu
plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
kontakt: parter, pok. 31, tel. 61878-52-31, fax. 61878-52-15
email: zou@um.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Dostawę i instalację wyposażenia pracowni w ramach realizacji projektu "Wyposażenie placówek oświatowychw nowoczesny i wysokospecjalistyczny sprzęt technologiczny na terenie MOF Poznania (przyrządy)"

Uwaga! zmiana załącznika nr 1a do SIWZ

Termin składania ofert/wniosków

14 lutego 2019 do godz. 08:00

Data przekazania ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich:

13 grudnia 2018

Ogłoszenie

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Julia Wiśniewska
ostatnia zmiana w dniu 2019-01-22 15:08 - termin - zmiana (Aktualizacja)