Zamówienie: ZOU-XII.271.213.2019.EW

Sygnatura zamówienia: ZOU-XII.271.213.2019.EW
Rodzaj zamówienia: dostawy
Data wprowadzenia: 29 listopada 2019
Kwota postępowania: pow. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Urząd Miasta Poznania

Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu
plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
kontakt: parter, pok. 31, tel. 61878-52-31, fax. 61878-52-15
email: zou@um.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Sprzedaż, dostawę i montaż wyposażenia w zakresie użytkowania środków trwałych przeznaczonych do kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Poznaniu.

Termin składania ofert/wniosków

7 stycznia 2020 do godz. 08:00

Data przekazania ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich:

25 listopada 2019

Ogłoszenie

Treść zapytań z wyjaśnieniami do SIWZ

SIWZ z załącznikami

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Emilia Wasielewska
ostatnia zmiana w dniu 2019-12-02 15:42 - publikacja dokumentu (Aktualizacja)