Zamówienie: ZOU-XII.271.214.2019.LJ

Sygnatura zamówienia: ZOU-XII.271.214.2019.LJ
Rodzaj zamówienia: usługi
Data wprowadzenia: 2 grudnia 2019
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Miasto Poznań

Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu
plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
kontakt: parter, pok. 31, tel. 61878-52-31, fax. 61878-52-15
email: zou@um.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Usługa utrzymania terenów rekreacyjno - sportowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Część I     - Osiedle Winiary

Część II    - Osiedle Krzyżowniki - Smochowice

Część III   - Osiedle Jeżyce

Część IV  - Osiedle Głuszyna

Część V   - Osiedle Morasko-Radojewo

Część VI  - Osiedle Piątkowo

Część VII - Osiedle Umultowo

Część VIII - Osiedle Ogrody

Część IX  - Osiedle Antoninek - Zieliniec-Kobylepole

Część X   - Osiedle Świerczewo

Część XI  - Osiedle Sołacz

Część XII - Osiedle Strzeszyn

Część XIII  - Osiedle Wola

Część XIV  - ul. Nadolnik

Część XV -ul. Majakowskiego/ Rysia

Termin składania ofert/wniosków

11 grudnia 2019 do godz. 10:00

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

2 grudnia 2019

Ogłoszenie

Treść zapytań z wyjaśnieniami do SIWZ

SIWZ z załącznikami

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Liliana Janiak
ostatnia zmiana w dniu 2019-11-29 13:57 - Wprowadzenie ZOU-XII.271.214.2019.LJ (Aktualizacja)