Zamówienie: ZOU-XII.271.215.2019.MA

Sygnatura zamówienia: ZOU-XII.271.215.2019.MA
Rodzaj zamówienia: usługi
Data wprowadzenia: 27 listopada 2019
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Miasto Poznań

Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu
plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
kontakt: parter, pok. 31, tel. 61878-52-31, fax. 61878-52-15
email: zou@um.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Opracowanie dokumentacji branżowej dla zadania inwestycyjnego pn. "Wydłużenie trasy pieszo-rowerowej Wartostrada w Poznaniu na północ w kierunku gminy Czerwonak oraz budowa kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę w Czerwonaku"

Termin składania ofert/wniosków

6 grudnia 2019 do godz. 10:00

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

27 listopada 2019

Ogłoszenie

SIWZ z załącznikami

Informacja z otwarcia ofert

Data: 2019-12-06

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Małgorzata Abramczyk
ostatnia zmiana w dniu 2019-11-27 12:02 - publikacja dokumentu (Wprowadzenie informacji)