Zamówienie: ZOU-XII.271.219.2019.MD

Sygnatura zamówienia: ZOU-XII.271.219.2019.MD
Rodzaj zamówienia: usługi
Data wprowadzenia: 28 listopada 2019
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Urząd Miasta Poznania

Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu
plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
kontakt: parter, pok. 31, tel. 61878-52-31, fax. 61878-52-15
email: zou@um.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Świadczenie usług konserwacji elektronicznych systemów infrastruktury ochrony w budynkach UMP

Termin składania ofert/wniosków

6 grudnia 2019 do godz. 10:00

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

28 listopada 2019

Ogłoszenie

SIWZ z załącznikami

Informacja z otwarcia ofert

Data: 2019-12-06

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Martyna Drygiel
ostatnia zmiana w dniu 2019-11-28 10:38 - Załącznik nr 3 do wzoru umowy - Protokół odbioru należytego wykonania prac (Wprowadzenie informacji)