Zamówienie: ZOU-XII.271.22.2019.AS

Sygnatura zamówienia: ZOU-XII.271.22.2019.AS
Rodzaj zamówienia: usługi
Data wprowadzenia: 13 marca 2019
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: zamówienie na usługi społeczne

Miasto Poznań

Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu
plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
kontakt: parter, pok. 31, tel. 61878-52-31, fax. 61878-52-15
email: zou@um.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Usługa cateringowa

Termin składania ofert/wniosków

21 marca 2019 do godz. 10:00

Ogłoszenie

Informacja z otwarcia ofert

Data: 2019-03-21

Załączniki

Wybór oferty najkorzystniejszej

Data: 2019-03-28

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Agata Skrobot
ostatnia zmiana w dniu 2019-03-13 11:37 - publikacja dokumentu (Wprowadzenie informacji)