Zamówienie: ZOU-XII.271.221.2019.EW

Sygnatura zamówienia: ZOU-XII.271.221.2019.EW
Rodzaj zamówienia: dostawy
Data wprowadzenia: 2 grudnia 2019
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Urząd Miasta Poznania

Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu
plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
kontakt: parter, pok. 31, tel. 61878-52-31, fax. 61878-52-15
email: zou@um.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Dostawa sprzętu komputerowego dla MOPR

Termin składania ofert/wniosków

12 grudnia 2019 do godz. 10:00

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

2 grudnia 2019

Ogłoszenie

SIWZ z załącznikami

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Emilia Wasielewska
ostatnia zmiana w dniu 2019-12-03 13:41 - publikacja dokumentu (Wprowadzenie informacji)