Zamówienie: ZOU-XII.271.222.2018.HS

Sygnatura zamówienia: ZOU-XII.271.222.2018.HS
Rodzaj zamówienia: usługi
Data wprowadzenia: 28 grudnia 2018
Kwota postępowania: pow. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Miasto Poznań

Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu
plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
kontakt: parter, pok. 31, tel. 61878-52-31, fax. 61878-52-15
email: zou@um.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Usługa sprzątania wnętrz budynków Urzędu Miasta Poznania

Termin składania ofert/wniosków

7 lutego 2019 do godz. 08:00

Data przekazania ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich:

27 grudnia 2018

Ogłoszenie

Przedłużenie terminu składania ofert

Treść zapytań z wyjaśnieniami do SIWZ

SIWZ z załącznikami

Modyfikacje treści SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Data: 2019-02-07

Załączniki

Wybór oferty najkorzystniejszej

Data: 2019-03-15

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Henryk Słomiński
ostatnia zmiana w dniu 2019-01-22 11:44 - www (Aktualizacja)